Previous Page  3 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 84 Next Page
Page Background

V

oorWoorD

& e

DITo

BOUW OP!

De welvaart van een land, zowel als het welzijn van zijn inwoners, is in hoge mate afhankelijk van een duurzaam politiek

klimaat. Een politiek die rekening houdt met de noden van een maatschappij en van een natie en die mensen die

aan de weg timmeren, inspiratie geeft om zich met alsmaar stijgende ijver in te zetten voor een

welvarend economisch klimaat.

Nu onze economie geleidelijk aan aantoont dat er vooruitgang geboekt wordt in

de handelsafspraken in eigen land, is het tijd om ook inspanningen te doen om

de uitstraling van ons land naar buitenlandse investeerders aantrekkelijker te

maken. Klopt het dat buitenlandse investeerders afgeschrikt worden door een

al te omvangrijke en tijdrovende administratie? Klopt het dat de (ontbrekende)

mobiliteit buitenlandse groeperingen weerhoudt van zich voor ons land te

interesseren?

Ons land en onze economie hebben behoefte aan een veranderende mentaliteit.

We moeten stoppen met te kibbelen over de meest onbelangrijke details in onze

samenleving en de problemen aanpakken die er echt toe doen. We

moetenstoppenmetaftebreken.Wemoetenopbouwen.

Ons land biedt voldoende mogelijkheden om deze

mentaliteitswijziging te inspireren.

Laat ons de verlofperiode gebruiken

om energie te vergaren om vanaf de

heropstart constructief plannen te

maken en beslissingen te maken.

Dat geldt zowel voor onze politici

als voor onze ondernemers.

Patrick Moens, uitgever

De al eerder in opspraak gekomen organisatie Unio (Centrum voor gelijke

kansen) is al te bemoeiziek. Nu wil ze niet dat kinderen van werknemers

voorrang krijgen als jobstudent. Dat zou in strijd zijn met het gelijke-kansen-

beleid. Laat het duidelijk zijn: het staat een werkgever volledig vrij te kiezen wie hij al

dan niet aanwerft, voltijds, deeltijds of studentenjobs. Het is zelfs wenselijk dat kinderen van werknemers

een vakantiejob vervullen want zo doe je aan personeelsbinding en weten de werkgevers duidelijker welk

vlees ze in de kuip hebben. Niemand zal beter gemotiveerd zijn dan de zoon of dochter van een werknemer

om opdrachten te vervullen.

Toen we deze stelling verdedigden op onze website, werden we meteen overrompeld door steunbetuigingen

van onze lezers. Unia formuleerde eerder al standpunten die van weinig bedrijfslogica getuigden, maar met dit

nieuw voorstel maken ze het wel veel te bont. Dit is meer dan een ongepaste inmenging. Het feit dat een werkgever

kiest voor de kinderen van zijn medewerkers is helemaal niet in strijd met welke fatsoensregel dan ook en zeker niet

in strijd met de antidiscriminatiewet.

Bedrijven hebben het al niet makkelijk om bekwame medewerkers te vinden die voldoende gemotiveerd en geschikt zijn

voor het bedrijf. Wie is er meer geïnteresseerd om een goede beurt te maken dan een kind van een bestaand personeelslid?

Slotsom: stop de bemoeizucht. Elke vorm van personeelsbinding zou moeten aangemoedigd worden. Onze maatschappij

heeft voldoende problemen die naar een oplossing smeken, laat ons a.u.b. geen problemen zoeken waar er geen zijn.

Freddy Michiels, hoofdredacteur

We moeten

stoppen met

af te breken”

Stop de

bemoeizucht”

GEEN VOORRANG

AAN

EIGEN KINDEREN?

3