1 / 76 Next Page
Information
Show Menu
1 / 76 Next Page
Page Background

SPRAAKMAKER

BERNARD

VAN MILDERS

BEDRIJFS-

TUINEN

WAT IS DE

WAARDE VAN

JE BEDRljF?

DOSSIER

OVERNAME &

OVERDRACHT

KAREL

CARDOEN:

EEN

BEZIGE

BIJ MET

PENSIOEN

PHILIP

INGHELBRECHT

INFORMATIE & KENNIS, VERTELD DOOR INSIDERS.

Maandelijks - verschijnt niet in juli en augustus

KMO 166 |

OKTOBER 2018 |

WWW.KMOINSIDER.BE

ECHTE ENGAGEMENTEN DRAAIEN

NIET UITSLUITEND OM CENTEN

THEO VAES EN ‘BUDDY’ STljN COCKX

Verantw. uitgever: Patrick Moens, Lintsesteenweg 69, 2500 Lier

|

Afgiftekantoor Antwerpen Masspost - P2A9625

WWW.KMOINSIDER.BE