Previous Page  74 / 148 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 74 / 148 Next Page
Page Background

Luc Arnouts, directeur internationale

netwerken en relaties, Havenbedrijf

“Wat de onderbenut-

ting van vrachtwagens

betreftwerken we hard

aan overlegmodellen.”

Sven Verstrepen over innovatie:

“Zeker in Vlaanderen en ook in Europa is er veel aanmoediging voor

startups. Wemoeten nu een transitiemaken van gelijk hebben naar

gelijk krijgen. Dat is de grote uitdaging, het omzetten van innova-

tieve ideeën in winstgevende business modellen.”

Luc Arnouts over innovatie:

“ChainPORT, dat een tiental havens wereldwijd verenigd, organi-

seert in oktober voor het eerst in zijn geschiedenis een simultane

hackathon in Los Angeles en Antwerpen, waarbij je bewust out of

theboxgaatdenkenoverinnovatieveoplossingen.Ookhierworden

initiatieven genomen om starters aan te trekken, ik denk aan The

Beacon en aan PortXL.”

Redactie

I

Nicole Verstrepen

een tru

Haven en Transp

Sven Verstrepen, expediteur, Ahlers

“De privésector maakt

gebruik van publieke

infrastructuur aan een

veel te lage kostprijs”