1 / 8 Next Page
Information
Show Menu
1 / 8 Next Page
Page Background

Editie 7 | december 2017

Vereniging

Expediteurs

Antwerpen

N i e u w s b r i e f

FORWARD

Professor Thierry Vanelslander over het Centraal Boeking Platform

“Slimme expediteurs zijn nu al aan het diversifiëren”

Thierry Vanelslander (°1975), onder-

zoeksprofessor bij het Departement

Transport en Ruimtelijke Economie

van de UAntwerpen, heeft het voorzit-

terschap opgenomen van het Centraal

Boeking Platform, het neutraal en in-

termodaal boekingsplatform dat sinds

begin 2016 operationeel is en waarmee

VEA volumes wil bundelen en meer

transporten via de binnenvaart en het

spoor wil laten verlopen. VEA en de me-

dewerkers van het CBP vinden het be-

langrijk dat Vanelslander als academi-

cus met een open blik en ongebonden

naar het CBP kan kijken. De redactie

van VEA Forward peilde naar de visie

van de professor.

juiste plaats. Zijn onderzoek aan de uni-

versiteit focust op bedrijfseconomie in

de haven- en maritieme sector en in het

land- en luchtvervoer en zijn doctoraat

handelde over de samenwerking en

concurrentie in goederenbehandeling

in zeehavens.

Waarom heeft u aanvaard voorzitter

te worden van het CBP?

Thierry Vanelslander: “Puur inhoude-

lijk vind ik het CBP een heel innovatief

en mooi concept. Het getuigt van een

moderne aanpak, zeker voor een sector

die onder druk staat en het imago heeft

oubollig te zijn. Uit een onderzoek dat

we recent voerden aan de universiteit

blijkt dat wanneer de expediteur verder

werkt zoals hij dat vandaag gewoon is,

hij er gewoon tussenuit zal gaan. Instru-

menten als het CBP zijn nodig voor de

community zodat de leden ervan op

een moderne manier gaan werken, veel

sneller informatie kunnen delen en een

grotere visibiliteit hebben.”

Hoe ziet u uw taak als voorzitter

van het platform?

Thierry Vanelslander: “Ik denk dat ik

erover moet waken dat het plan om

het CBP verder uit te rollen, ook ef-

fectief uitgevoerd wordt. Het is daarbij

belangrijk om ervoor te zorgen dat de

neuzen van de verschillende partijen

in dezelfde richting blijven staan. Het

is een innovatief project dat tamelijk

radicaal is.

(lees verder p. 3)

1

Professor Thierry Vanelslander

Met Thierry Vanelslander als voorzitter

van het CBP zit de juiste man op de