1 / 8 Next Page
Information
Show Menu
1 / 8 Next Page
Page Background

Editie 8 | september 2018

Vereniging

Expediteurs

Antwerpen

N i e u w s b r i e f

FORWARD

“Er zit voor iedereen iets in. We worden er allemaal beter van”

Wim Gijbels is grote fan van data sharing

Wim Gijbels, Manager Forwarding &

Administration Department van

H.Es

-

sers, heeft deelgenomen aan een recent

proefproject van NxtPort, het digitaal

havenplatform waarop gegevens ge-

deeld en uitgewisseld worden. “Reeds

met het delen van heel summiere in-

formatie konden wij al veel sneller en

accurater onze transporten inplannen.

Ik ben absoluut fan. We worden er alle-

maal beter van”, stelt hij.

actief in blockchain-

technologie. H.Essers

was een van de logis-

tieke dienstverleners

die het systeem getest

hebben. Het proefpro-

ject had betrekking

op de containers die

toekomen in Antwer-

pen op PSA-kaaien 869 en 913. Aan

de deelnemers werd gevraagd om voor

hun containers enkele basisgegevens in

een template in te vullen: het nummer

van de container, de naam van de boot,

op welke kaai hij toekwam en de ver-

voersmodus waarmee de container van

kaai werd afgehaald (weg, binnenvaart,

spoor). Dit laatste om PSA toe te laten

de containers reeds in de juiste stacks te

zetten en hun resources (yard en strad-

dle carriers) efficiënter te gebruiken.

Eventueel kon ook het nummer van de

B/L toegevoegd worden.

(lees verder p. 3)

1

Wim Gijbels, Manager

Forwarding & Administration

Department H.Essers

De proof of concept vond plaats van

maart tot juni van dit jaar en werd op-

gezet door NxtPort in samenwerking

met PSA en T-Mining, een start-up

“ VIA EEN DASHBOARD ZIE JE IN ÉÉN

OOGOPSLAG HOEVEEL ‘GROENE

LICHTEN’ JE CONTAINER HEEFT. STAAT HIJ

FYSIEK OP DE TERMINAL? DAN SPRINGT

HET EERSTE LICHT OP GROEN.”

(Wim Gijbels)