1 / 8 Next Page
Information
Show Menu
1 / 8 Next Page
Page Background

Editie 9 | december 2018

Vereniging

Expediteurs

Antwerpen

N i e u w s b r i e f

FORWARD

Brexit

Hope for the best, be prepared for the worst. Echt wel!

Als je zoals Dimitri Serafimoff VEA ver-

tegenwoordigt in drie werkgroepen rond

de Brexit (bij Clecat, bij het Havenbe-

drijf en bij Douane en Accijnzen), dan

zit je op de eerste rij en is er weinig dat

je ontgaat rond de terugtrekking van het

Verenigd Koninkrijk uit de EU. ‘Hope for

the best, be prepared for the worst’ is

en blijft volgens de Brexit-expert tot op

vandaag het hoofdmotto, een motto dat

je echt wel best ter harte neemt wanneer

je zaken doet met bedrijven in de UK.

1

Dimitri Serafimoff

vember dat, tezamen

met de 26 pagina tel-

lende politieke verkla-

ring met betrekking tot

de post Brexit relatie,

goedgekeurd werd door

de Britse regering, is

een eerste stap, maar

dient echter nog goed-

gekeurd te worden door het Britse en

het Europese parlement. ‘Elk akkoord

is beter dan geen akkoord’, zeggen de

Engelsen, maar aan de andere kant is

er onderhandelaar Michel Barnier, die

de EU-belangen dient te verdedigen. Ik

zie tot op vandaag tot mijn spijt niet echt

een grote kans op slagen”, steekt Dimitri

Serafimoff van wal.

Hij raadt ten stelligste aan om het motto

‘Hope for the best, be prepared for the

worst’ in het achterhoofd te houden:

“Want de impact binnen de logistiek zal

heel groot zijn: op de short sea, op het

ferry-verkeer, op e-commerce, op de Eu-

ropean Distribution Centers,... Ons land

heeft aan het Verenigd Koninkrijk een

belangrijke handelspartner.”

lees verder p.3

“Niemand heeft een kristallen bol en

wat de politiek zal beslissen is onvoor-

spelbaar, maar momenteel ziet het er

nog altijd niet goed uit. Het huidige en

bindende scheidingsakkoord van no-

“ DE IMPACT BINNEN DE LOGISTIEK ZAL

HEEL GROOT ZIJN: OP DE SHORT SEA, OP

HET FERRY-VERKEER, OP E-COMMERCE,

OP DE EUROPEAN DISTRIBUTION

CENTERS,…”

(Dimitri Serafimoff)