Previous Page  2 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 8 Next Page
Page Background

Balans: afwegen, weten en meten

Een balans opmaken van 2018 brengt al snel gemengde en tegenstrijdige gevoelens

naar boven. Letterlijk dan!

Hoe bereid je een sector voor op Brexit? Vertel je jouw leden dat ze zich moeten voorbereiden

op een harde Brexit? Dat voor douanevertegenwoordigers gouden tijden aanbreken aangezien

de toevloed aan douaneformaliteiten niet te overzien zal zijn? Dat ze moeten investeren in het

aanwerven en opleiden van extra douanedeclaranten? Logistieke dienstverleners kunnen een

belangrijke meerwaarde betekenen voor vele verladers die geen ervaring hebben met handel

met 3

e

landen. Of zeg je dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen want dat een ‘no- deal

scenario’ weinig waarschijnlijk lijkt en ze kunnen achteruit leunen tot eind 2020?

Een tiental van onze leden staan momenteel voor de rechtbank in lopende douanegeschillen.

VEA heeft meer dan 10 jaar geijverd voor directe vertegenwoordiging in

België. Bewijs daarvan talloze verslagen van de top van de douane, ministers

die verklaringen afleggen in het parlement,… Hoe kan je dat rijmen met het

feit dat de douaneadministratie in alle lopende geschillen staalhard voor de

rechter beweert dat expediteurs altijd de mogelijkheid hebben gehad om

directe vertegenwoordiging toe te passen? Waar is het vertrouwensbeginsel

en beginsel van behoorlijk bestuur van de overheid?

Beeld je in met welke gemengde gevoelens we bij dezelfde administratie

geijverd hebben voor een samenwerkingsakkoord waarin het woord

partnership centraal staat. Dat we onze bedrijven aanraden en begeleiden om hun niveau van compliance te

bewaken. We geloven sterk dat dit partnership een positieve impact zal hebben in de nabije toekomst voor onze

sector. Maar geloof me dat het veel moeite kost om steeds met een constructieve houding naar Brussel te pendelen.

De logistieke sector moet een ommezwaai maken. Je leest het in elk rapport over de toekomst van onze sector. De consument

is vertrouwd met online shopping, gratis transport en retour en etaleert een groeiende aandacht voor duurzaamheid.

Logistieke bedrijven zetten vandaag echter nog te vaak in op capaciteitsuitbreiding in plaats van capaciteitsdeling. Waar

is de deeleconomie?

We hebben met VEA een initiatief genomen om intermodale stromen te bundelen via het Centraal Boeking Platform.

Volumes over de ganse community heen bundelen om intermodaal vervoer efficiënter en goedkoper te maken. Een

voorbeeld van duurzame logistiek. Jammer genoeg hebben we het CBP moeten stopzetten. Misschien waren we enkele

jaren te vroeg.

Het uitwerken van een Lean & Green project voor expediteurs toont aan dat we als sector onze verantwoordelijkheid

willen nemen in het Klimaatakkoord van Parijs. Recent bleek nog dat we de inspanningen moeten vervijfvoudigen

indien we de beoogde doelstellingen willen bereiken. Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij de jonge

generatie. Bedrijven die inzetten op duurzame logistiek zullen een stapje voor hebben bij het aantrekken van

jonge mensen. We zijn er van overtuigd dat expediteurs een duurzaamheidslabel zullen moeten kunnen tonen

ten overstaan van hun klanten.

Maar willen klanten meer betalen voor duurzame logistiek? Ligt het initiatief bij de expediteur of bij zijn

klant? Is duurzaamheid überhaupt wel duurder? Verschillende externe factoren, waaronder congestie in

de haven, hebben dit jaar net gezorgd voor een gedeeltelijke ‘reverse modal shift’. Er gaat wereldwijd

veel meer geld en aandacht naar verduurzaming van vrachtwagens dan naar verduurzaming

van binnenschepen. Zal binnen 10 jaar binnenvaart nog wel het predicaat ‘duurzaam’ kunnen

handhaven?

Het zijn maar enkele voorbeelden van afwegingen die we dagelijks maken. Waar zetten we op

in? Is de markt er klaar voor? Waar liggen de prioriteiten vandaag en in de toekomst?

2019 wordt ongetwijfeld opnieuw een jaar met gemengde gevoelens maar met een positieve

balans!

O. Schoenmaeckers

colofon

Brouwersvliet 33 / Bus 1, 2000 Antwerpen - T 03 233 67 86 - F 03 231 82 02 - Verantwoordelijke uitgever: Olivier Schoenmaeckers - Administratie: Ines De Bruyn - Marketing: Vanessa Thijs

Adreswijziging: Ines De Bruyn,

ines@vea-ceb.be

- Redactie: Nicole Verstrepen, Olivier Schoenmaeckers - Prepress: Ingrid Renders - Concept & Realisatie:

dynamoo.biz

- E-mail:

vea@vea-ceb.be www.vea-antwerpen.be

2

“DE SECTOR MOET

EEN OMMEZWAAI

MAKEN IN

DUURZAME

LOGISTIEK”