Previous Page  3 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 8 Next Page
Page Background

3

Wat met AEO-bedrijven?

Dimitri Serafimoff verwacht dat aan de Britse zijde

het onderscheid tussen al dan niet AEO vergunde

bedrijven in het begin van ondergeschikt belang zal

zijn. Het VK zal dan ook heel pragmatisch omgaan

met de komende uitdagingen.

Dimitri Serafimoff: “Ook sta ik soms versteld hoe de

Britten bepaalde uitdagingen aanpakken wegens het

gebrek aan infrastructuur in kleinere havens, zoals

invoer van keurplichtige producten, het verleggen van

de plaats van inklaring naar het binnenland zonder

bepaalde vooraangiftes,... Ik ben benieuwd naar hun

toekomstige oplossingen in het geval van een No

Deal-scenario.”

Directe vertegenwoordiging vervalt

Dimitri Serafimoff: “Wij vermoeden ook dat bij

toekomstige invoeren de douaneverplichtingen

door de koper aan de verkoper zullen opgedrongen

worden. Dit zou dan inhouden dat wij niet meer in

machte zijn om onder Directe Vertegenwoordiging op

te treden voor de Brtise verkopers. We moeten ons

er ook van bewust zijn hoe we hiermee dienen om te

gaan. Daarnaast zal dit ook een invloed hebben op

vlak van fiscale vertegenwoordiging.”

Verschuiving van begeleid naar onbegeleid transport

Tot slot verwacht Dimitri Serafimoff dat zich in het short

sea verkeer een verschuiving zal voordoen van begeleid

naar onbegeleid transport: “Er is nu al een tekort aan

chauffeurs en dit zal er niet op beteren wanneer de

UK geen deel meer uitmaakt van de EU.”

warehouses

30.000m

2

IN KALLO

6.000m

2

IN TESSENDERLO

fleet

200

CONTAINER CHASSIS

300

TRAILERS

300

TRUCKS

Propere lucht

in de haven.

Daar gaan

we voor.

Albertkade 2A

|

3980 Tessenderlo Sint Jansweg 9 - Kaai 1602

|

9130 Kallo

vervolg van p.1.

Dat er op de voorlichtingsinitiatieven van belan-

gen- en beroepsverenigingen over het algemeen weinig reactie

komt uit de industrie baart de Brexit-specialist zorgen: “Als je

handel voert met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk zal je hoe

dan ook – en dit 25 jaar na het wegvallen van de EU binnen-

grenzen – weer te maken krijgen met vigerende douaneregle-

menteringen, en dat is slecht nieuws, maar ik denk ook aan

de handelsakkoorden die op langere termijn moeten worden

afgesproken. Komt er tussen dit en twee jaar geen goede trade

overeenkomst, vallen we terug op de regels van de Wereld-

handelsorganisatie met inning van invoerrechten tot gevolg,

bijvoorbeeld 10% invoerrechten op personenwagens en zo zijn

er duizenden producten en goederen waarop invoerrechten

zullen geheven worden”.

Dimitri Serafimoff maakt de vergelijking met het CETA-vrij-

handelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie, waarbij

het jaren duurde voor dit tot stand kwam.

Hoe voorbereiden?

Je bent dus maar beter goed voorbereid op de datum van 29

maart 2019, die er nu zeer snel aankomt. De werkgroepen

waarin Dimitri Serafimoff actief is, zien het als hun belangrijk-

ste taak om te sensibiliseren en te informeren. Zo werden er

tools zoals de Brexit Impact Scan gedistribueerd en op sites

geplaatst door zowel VEA als door FOD Economie.

Er komt bij de voorbereiding op de Brexit ook een groot stuk

vorming kijken. Alleen werknemers met meer dan 25 jaar in

de expeditie hebben daar nog ervaring mee gehad. Er zullen

dus voldoende douanedeclaranten moeten opgeleid worden,

eventueel binnen de bedrijven zelf.

Digitalisering wordt de motor

Dimitri Serafimoff stelt verder dat de digitalisering de grote

motor wordt en een stuk van de toenemende administratie zal

opvangen: “Datawinning en hergebruik van deze data worden

heel belangrijk. Bij het opzetten van processen, boekingen en

aanname van instructies zal bijkomende informatie moeten

opgevraagd worden. Port Community Systems zoals NxtPort

bijvoorbeeld zullen hier wel een vooraanstaande rol kunnen

spelen, zeker met het oog op re-use van data en zij zullen daar-

naast nog een bijkomende troef kunnen betekenen wanneer

deze met de havensystemen in het Verenigd Koninkrijk kun-

nen communiceren”.

Meer volume

En neen, niet alles is kommer en kwel. Dimitri Serafimoff: “Het

mag gezegd dat onze havens een goede service kunnen aan-

bieden en indien wij, logistieke spelers, bijkomend een per-

formant douanetechnisch luik kunnen aanbieden en samen

met onze klanten oplossingen aanreiken om de disruptie zo

klein mogelijk te houden, kunnen we daarmee wellicht meer

volumes naar onze havens aantrekken.”