Previous Page  4 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 8 Next Page
Page Background

Nieuwjaarsboodschap

voorzitter VEA, Johan Proost

Het jaar 2018 kun-

nen we omschrijven

als ‘droog’ en ‘heet’.

Hierbij kunnen we

zowel

verwijzen

naar verschillende

gebeurtenissen als

naar een aantal ge-

voelige dossiers.

Zo was de zomer

bijzonder

warm

met als gevolg de aanhoudende laagwaterstand op de Rijn

waardoor normale vaart onmogelijk is, andere vervoersmodi

vol geraken en de prijzen de pan uitswingen.

Enkele dossiers in 2018 konden de gemoederen alvast sterk

verhitten.

Loodsen die in de publieke schijnwerpers terecht kwamen

omdat ze geen schepen meer binnen lieten in onze haven,

met zware congestie en extra kosten voor de klanten van onze

haven tot gevolg.

Een Vlaamse overheid die als een wit konijn een negende

scenario (Deus ex machina) uit zijn hoed toverde met het oog

op de uitbreiding van de Antwerpse haven.

Douanediensten die pertinent onwaarheden durven

verkondigen voor rechtbanken in ons land, met persoonlijke

drama’s tot gevolg.

In deze verhitte sfeer is VEA er in geslaagd om als eerste

sectorfederatie een samenwerkingsakkoord te ondertekenen

met de douane- administratie, een primeur in ons land. Dit

akkoord zal een constructieve samenwerking en partnership

mogelijk maken waarbij wantoestanden worden beperkt en

bonafide bedrijven worden beloond. Hopelijk is dit een eerste

stap naar facilitering in plaats van vervolging.

Internationaal schoten we dit jaar de hoofdvogel af. In

2021 komt de hoogmis van de internationale logistiek, het

FIATA congres, naar Brussel en dit dankzij het uitstekende

lobbywerk van onze Belgische organisatie CEB. Dit zal een

unieke gelegenheid vormen om België als logistiek knooppunt

wereldwijd op de kaart te zetten.

VEA en VEA Jongeren hebben er een zeer actief jaar opzitten,

met heel wat succesvolle events, dossiers die positief werden

afgesloten en vele persoonlijke banden die werden versterkt.

In het nieuwe jaar wachten ons alweer tal van nieuwe

opportuniteiten. Een nieuwe Schepen van de haven,

een nieuwe regering, nieuwe uitdagende dossiers op alle

beleidsniveaus.

Een leeg blad op 1 januari.

Daarop zou ik willen schrijven dat iedereen in onze haven

gelukkig, gezond en tevreden blijft in alles wat zij of hij doet,

en dat een heel jaar lang.

2019, Proost

4

Johan Proost

Ka l ende r

Geplande VEA events

2019

Statutaire Algemene Vergadering VEA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Februari 2019

8ste VEA Academy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voorjaar 2019

4de VEA-cup

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voorjaar 2019

ViEstA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 juni 2019

8ste VEA quiz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 oktober 2019

VEA Congres

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

November 2019

VEA kerstevent

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

December 2019

De volledige agenda is raadpleegbaar op:

https://www.vea-antwerpen.be/~agenda.aspx

Spreken voor publiek

16 oktober 2018

7de VEA quiz

11 oktober 2018