Previous Page  7 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 8 Next Page
Page Background

7

THE FORWARDING EXPERT

WWW.PORTMADE.COM

THE CUSTOMS EXPERT

WWW.PORTMADE.COM

THE APPLICATION EXPERT

WWW.PORTAPP.EU

THE CHARTERING EXPERT

INFO

SALF.BE

THE DATA SHARING EXPERT

WWW.PIONIRA.BE

PORTMADE GROUP

Offices: Antwerp - Liège - Rotterdam - Zeebruges

Best Practice douanevertegenwoordigers

Samenwerkingsovereenkomst douane

De Confederatie Expediteurs van België (CEB) heeft, als

sectorfederatie van douanevertegenwoordigers in België, een

samenwerkingsovereenkomst gesloten met de AAD&A onder de

vorm van een Best Practice. Het is de eerste maal dat de douane

een dergelijke akkoord afsluit met een sectorfederatie.

Om bij te dragen in de strijd tegen de illegale handel en

om het kennisniveau en de graad van compliance bij

douanevertegenwoordigers te verhogen, heeft CEB voor haar

leden aanbevelingen uitgewerkt in de vorm van een best practice.

- Er wordt aandacht besteed aan het proces van het opmaken

van douane- aangiftes, screening van cliënteel, interne

controles en kwaliteitsgarantie.

- Er wordt verwezen naar het criterium m.b.t. professionele

vakbekwaamheid.

- CEB zal verbetertrajecten, infosessies en opleidingen voorzien

en aan de hand van quickscans de leden begeleiden bij het

toepassen van de best practice.

Een groot deel van de douanevertegenwoordigers beschikt

reeds over een AEO-vergunning en voldoet grotendeels aan

de voorgeschreven richtlijnen. Deze best practice kan AEO-

bedrijven helpen om op een continue manier hun processen te

blijven monitoren en verbeteren. CEB zal de leden die nog niet

beschikken over een AEO-vergunning aan de hand van de best

practice aanbevelen om een AEO aanvraag te doen.

De AAD&A zal in het kader van het samenwerkingsakkoord

informatie verschaffen aan CEB, die nuttig kan zijn voor de

sector om compliant gedrag te verhogen en om een betere

risico- inschatting te kunnen maken. Hiertoe worden verdere

afspraken gemaakt tussen AAD&A en CEB over welke

informatie kan gedeeld worden en op welke manier. De AAD&A

en CEB verklaren zich bereid om infosessies te organiseren

voor de sector indien daartoe behoefte bestaat.

AEO-bedrijven die lid zijn van CEB, die deze best practice

hebben aanvaard en deze in hun dagelijkse werking toepassen,

zullen kunnen genieten van een bevoorrechte behandeling

door de AAD&A.

Dit houdt onder meer in dat rekening zal worden gehouden

met het principe van goeder trouw, waarbij tussen het bedrijf

en de AAD&A verbetertrajecten zullen worden opgestart indien

wordt vastgesteld dat er fouten worden gemaakt of problemen

worden vastgesteld. Boetes worden bij voorkeur slechts

opgelegd indien geen verbeteringen in compliance worden

waargenomen binnen het bedrijf na een afgesproken termijn.

Be-Trans BVBA

Bell-Telephonelaan 3B | ENA 23 - Zone 1 - 1150

B-2440 Geel

T.

+32 (0)14 57 50 00

info@be-trans.be

|

www.be-trans.be